<Podemos_ayudarte/>

¿Qué estás buscando?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference
>Raquel González
ponente

Acerca del Ponente

Raquel González, Head of Customer Experience, IBERDROLA ESPAÑA, Ponente en el Open Experience 2024

Raquel González

Head of Customer Experience, IBERDROLA ESPAÑA

Head of Customer Experience, IBERDROLA ESPAÑA